icon
icon
icon
icon
icon

BADEM : Türkiye'de bademin ve bademciliğin tek adresi...

 
BADEM ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Ferragnes

- Fransa orijinli bir çeşittir.Geç çiçek açar
- Dallanma seyrektir.
- Çabuk meyveye yatar.
- Bol ve kararlı ürün verir.
- Kabuklar serttir.
- İç randıman %35-40‘dır.
- Çift badem oranı %2-3’ tür.
- Tozlayıcısı Ferraduel, Ferrastar, Ferragnesdir.
Ferraduel

- Geç çiçeklenen bir çeşittir.
- İkiz meyve yapmaz.
- İç randıman oranı % 35 tir.
- İç meyve ağırlığı 1,3 gr.dır.
- Tozlayıcısı FERRAGNES çeşididir.
- Tozlayıcısı Ferragnes randıman %26-28 ikiz iç oranı % 0 dır.
Nonpareil

- Ağaçlar yayvan yüksek, verimli ve Orta geç çiçek açar.
- İnce kabuklu olup kuş zararına sıklıkla rastlanmaktadır.
- Nonpareil orta büyüklükte meyveye sahiptir.
- Dölleyicileri Teksas ve N.P.Ultra olup kendine verimsizdir.
- İnce kabuklu olup uzun süre muhafazası güçtür.
- Randıman %58-63'dür.
Texas (mission)

- Kabuğu yumuşak(Diş Badem)Randımanı %55-60 civarındadır. Orta geç çiçeklenir
- İç badem kalitesi orta,
- Çift badem oranı %15-30 dur.
- Teksas çeşidi kendine verimli olmayıp dölleyici olarak Nonpariel ve N.Plus Ultra kullanılmaktadır. 
  N. Plus Ultra

- Özellikle meyveleri sanayiye uygun bir çeşittir.
- Bu çeşidin olumsuz yanı ikiz meyve oranının yüksek (%20) olmasıdır.
- Bu çeşidin önemli bir özelliği de su stresine çok hassas olmasıdır. N. P. Ultra verimli bir çeşit olup uzun ömürlüdür.
- Randımanı %45-48 civarındadır.
- Erken çiçeklenen çeşittir. -Tozlayıcıları Nonpareil ve Marcona’dır. 
  Yaltınsky

- Yugoslavya orijinli bir çeşittir.
- Çok geç çiçek açmaktadır.
- İkiz meyve verme özelliği yüksektir (%45-50) Primorski ile tozlanır.
- Meyvelerinin iç kalitesi ve randımanı iyidir.(%40).
- Bilinen yabancı badem çeşitleri içerisinde en geç çiçek açan çeşitlerden biridir. 
  Ferrastar

- Geç çiçeklenen bir çeşittir.
- Ağaçlar çabuk meyveye yatar.
- Sert kabuklu bir çeşittir.
- İç randımanı %20-25 civarındadır.
- İkiz badem oranı %8-10 civarındadır.
- Tozlayıcıları Ferragnes ve Ferraduel’dir. 
  Tuono

- İtalya orijinlidir.
- Geç çiçeklenir.
- En önemli özelliği kendine verimlidir.
- Mahsul verme durumu iyidir.
- İç randıman %40 civarındadır.
- İkiz badem oranı %15-30 civarındadır.
- Çok iri olan iç bademlerinin kalitesi oldukça iyidir. 
  Garrigues

- Orta Geç Çiçek açar.
- İspanya orjinlidir.
- Çok verimli bir çeşittir.
- Taş badem Grubunda yer alır.
- Randımanı %38-40 civarındadır.
- İkiz meyve oranı %15-18 dir.
- Tozlayıcıları Tuono, Drake, Garriğnes dir 
  Piciantly

- Orta Geç çiçek açar.
- Diş Badem Grubunda yer alır.
- İkiz badem oranı % 29’dır.
- Meyve Randımanı % 56’dır.
- Meyveleri iri olup verimli bir çeşittir.
- Tozlayıcılar Yaltınsky, Primorsky dir.